En film om oss!

Vill du veta mer om kören? Se vår introduktionsfilm på Youtube!

https://youtu.be/4EE_vXxaPf8?si=hKnQRL5i2NUxCLEW